Mapa sajta (Sitemap)

Modul za generisanje mape sajta.

Modul za generisanje Sitemap-e je alat koji se koristi za automatizaciju procesa generisanja Sitemap-e za web stranicu. Sitemap je datoteka koja sadrži informacije o svakoj stranici na web sajtu i omogućava pretraživačima da lakše indeksiraju i pretražuju sadržaj sajta.

Sitemap modul automatski generiše Sitemap-u na osnovu podataka o stranicama na web sajtu. Sitemap-a se automatski ažurira pri kreiranju nove stranice ili promjene postojećih stranica. To osigurava da je Sitemap-a uvijek aktuelna i da pretraživači imaju najnovije informacije o stranicama na sajtu.